Hải sâm

830.000

Quy cách: Hải sâm tươi, khô đã làm sạch sẵn, đóng gói hút chân không và bảo quản lạnh.

Giao hàng tận nơi.

Vừa mở bán